ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Τα προϊόντα STARBRAND κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και 70 χρόνια. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1928 από την οικογένεια ΒΡΑΚΑ και ο Ζαχαρίας Δρακόπουλος, συνεχίζει πιστά την παράδοση στην τυποποίηση ελαιόλαδου, βρώσιμων ελιών Καλαμάτας αλλά και ξηρών σύκων.
ΕΔΡΑ
Ελληνοεκκλησιά Καλαμάτας-Ευρύτερη περιοχή Αρχαίας Μεσσήνης-Ιθώμης. Περιοχή διάσημη και ξακουστή για την ιστορία της αλλά και την ποιότητα παραγωγής αγροτικών προϊόντων (ελαιόλαδο, ελιές, σύκα). Χαρακτηρίζεται « Μακάρια Γη » από τον Παυσανία.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA
Επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών Μεσσηνιακών προϊόντων, εξαγωγές ελιών Καλαμών, εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, ξηρών σύκων. Κύριο προϊόν βρώσιμες ελιές Καλαμάτας και τα τελευταία χρόνια επεκταθήκαμε στην τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου και σύκων.
ΜΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Εσωτερική αγορά:Καλαμάτα, Μεγαλόπολη, Αχαΐα, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη
Χώρες εξωτερικού: Η.Π.Α, Αυστραλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
::
Διατήρηση και συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της
::
Συνεχή εξέλιξη μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
::
Πείρα στην επεξεργασία ελιών και ελαιόλαδου
::
Προσεκτική επιλογή υλικών συσκευασίας
::
Κάλυψη και αναζήτηση νέων αγορών εσωτερικού και εξωτερικού