Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στο www.astirbrand.gr. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι όροι αυτοί ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στη διεύθυνση www.astirbrand.gr, η οποία είναι η ιστοσελίδα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », η οποία εδρεύει στην Ελληνοεκκλησιά Μεσσηνίας στην Ελλάδα, Τ.Κ. 24 200, με e-mail astirbr@otenet.gr.  Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς.

1.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό, έγγραφο ή άλλο περιεχόμενο διατίθεται ή περιλαμβάνεται στο site αυτό ( όπως ιδίως έγγραφα, κείμενα, αρχεία, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, εμπορικά σήματα, λογότυπα, κ.ά. ), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας στην οποία ανήκει η ανωτέρω ιστοσελίδα με την επωνυμία « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » και προστατεύονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και από τις διεθνείς συμβάσεις. Τα  περιεχόμενα της ιστοσελίδας αυτής απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται να επέλθει καμία απολύτως επέμβαση, όπως ιδίως αντιγραφή, τροποποίηση, αναλογική/ψηφιακή ή με άλλο τρόπο εγγραφή ή και αναπαραγωγή ή αναμετάδοση ή επανέκδοση, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.  Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

2.Περιορισμός ευθύνης

Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται « ως έχει », χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η χρήση γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα www.astirbrand.gr, η τελευταία μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά.

Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά ή και ηθική βλάβη που τυχόν προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας www.astirbrand.gr σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, μήνυμα) στις online φόρμες επικοινωνίας.

 1. Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα για:

  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » ή σε οποιονδήποτε τρίτο και στα έννομα αγαθά αυτών, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί ανήθικο για οποιοδήποτε λόγο και το οποίο προκαλεί προσβολή και βλάβη των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας, κ.ά.
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα κακόβουλα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή λειτουργίας και την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή του εξοπλισμού ή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
  • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης, οι χρήστες συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και η διοίκηση της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το site της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ». Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 1. Ισχύων Νόμος

Η χρήση του site της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » υπόκειται στους ελληνικούς και στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής.

 1. Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » ( www.astirbrand.gr ).

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

  • προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας,
  • προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ »,
  • προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.

Εάν όμως, μας δοθεί ψευδής ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα.

Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας συνδέσεων με άλλα sites που τυχόν εμπεριέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτά διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

 1. Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η « ASTIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε οποιεσδήποτε αλλαγές και ανανεώσεις στο περιεχόμενο του site και στους όρους χρήσης του, κατά μερική ή ολική τροποποίησή τους, χωρίς καμία προειδοποίηση, οι οποίες θα ισχύουν από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για αυτές τις αλλαγές. Γι’ αυτό σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας για να πληροφορείστε κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

 1. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, οι λοιποί όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν κατά το λοιπό μέρος τους.

 1. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας, καθώς, επίσης και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων.

 1. Πολιτική Cookies

Για την καλύτερη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτήν, χρησιμοποιούμε Cookies. Μάθετε τί είναι τα Cookies, ποιά Cookies χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

Τελευταία ενημέρωση: 01/04/2024