Για επιπλέον πληροφορίες
παρακαλούμε επικοινωνείστε με:
ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 27220 41573 FAX. 27220 41563
e-mail: astirbr@otenet.gr