ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Το ελαιόλαδο από την περιοχή του Δήμου Μεσσήνης στη Μεσσηνία, ιδιαιτέρως από τους λόφους με υψόμετρο 250 έως 400 μέτρα, είναι φάρμακο, με αυξημένη περιεκτικότητα στις ευεργετικές για τον άνθρωπο ουσίες ελαιασίνη και ελαιοκανθάλη. Αυτό υποστηρίζει ο επίκουρος καθηγητής της Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Προκόπιος Μαγιάτης, που βρήκε με επιστημονικό τρόπο, ότι το ελαιόλαδο από το Δήμο Μεσσήνης, τον μεγαλύτερο σε έκταση στη Μεσσηνία, υπερτερεί πανελλαδικά, κάτι που ισχύει και για το ελαιόλαδο από την ποικιλία κορωνέικη.

Τα πρώτα πορίσματα της έρευνας του, ο κ. Μαγιάτης τα παρουσίασε το 2012. Ο νέος επιστήμονας κατέδειξε πως το ελαιόλαδο από τη Μεσσηνία και στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Δήμο Μεσσήνης, παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ευεργετικών για την υγεία ουσιών σε σχέση με ελαιόλαδα από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ο κ. Μαγιάτης, που δραστηριοποιείται στο Πανεπιστήμιο στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, ανέλυσε σειρά δειγμάτων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ως προς τις άκρως ευεργετικές για τον άνθρωπο ουσίες ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη. Οι αναλύσεις έγιναν με νέα μέθοδο, στηριγμένη στην τεχνική του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού H-NMR στα 600 MHz, η οποία εφαρμόστηκε σε 145 μονοποικιλιακά δείγματα ελαιολάδου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για περίοδο 2 ετών μετά από εκχύλιση με ακετονιτρίλιο και προσθήκη συριγγαλδεϋδης ως εσωτερικό πρότυπο.

Η ελαιοκανθάλη έχει βρεθεί ότι παρουσιάζει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και νευροπραστατευτική δράση και σε αυτήν αποδίδονται τουλάχιστον εν μέρει μια σειρά από τις ευεργετικές δράσεις του ελαιόλαδου κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η ουσία αυτή έχει τη χαρακτηριστική πικρή γεύση του φρέσκου ελαιολάδου, ιδίως αυτού που είναι γνωστό ως αγουρέλαιο. Η παρεμφερής ουσία ελαιασίνη είναι η πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία του ελαιολάδου, επίσης πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο.

Από τις μετρήσεις βρέθηκε λοιπόν πως όλες οι ποικιλίες ελιάς δεν δίνουν ελαιόλαδο με την ίδια περιεκτικότητα σε αυτές τις ευεργετικές ουσίες, ενώ η κορωνέικη έχει το πιο μεγάλο δυναμικό παραγωγής των ουσιών αυτών ανάλογα και με το πότε θα συγκομισθεί ο καρπός, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο η θερμοκρασία μάλαξης στο ελαιοτριβείο, που όσο μικρότερη είναι, τόσο πλουσιότερο σε ευεργετικές ουσίες ελαιόλαδο παράγεται.

Επίσης, τα αποτελέσματα αναλύσεων σε δείγματα κορωνέικης έδειξαν ότι ο μέσος όρος συγκέντρωσης αυτών των ευεργετικών ουσιών σε 28 δείγματα ελαιολάδου κορωνέικης από το Δήμο Μεσσήνης, της περιόδου 2011/12, ήταν σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με 48 δείγματα ελαιολάδου κορωνέικης από Λακωνία, Ηλεία, Κρήτη, Αττική(εσοδείας 20011/12 και 2010/11).